Vi tillhandahåller konsulttjänster kring affärssystem och programvaruutveckling

Konsulter

Om Cimkey

Vi tillhandahåller konsulttjänster kring affärssystem och programvaruutveckling.

Historia

cimkey startades 1986 av Göran Paulsson som då tog uppdrag som affärsystemskonsult. Han sålde då tjänster kring affärssystemet Bravo som en del i nätverket Bravo Partner och arbetade även en del med Movex.

Under 90-talet så började Göran att arbeta med Concorde XAL som senare blev grunden för Axapta. Företaget växte litet grand (3 personer som mest) men innehållet i företaget köptes sedan upp av SEMA Group. Göran arbetade där en kort tid men hoppade sedan ensam tillbaks till cimkey AB.

2004 anställdes Andreas Paulsson och arbetade då dels med utveckling i XAL och dels med utveckling i .NET och Java. Numera arbetar han i stort sett uteslutande med .NET-utveckling.

2005 anställdes Erik Arkelid (han var för övrigt även anställd då cimkey tidigare köptes upp av SEMA) och arbetar heltid som konsult (utvecklar produktkonfigurator) mot Volvo lastvagnar.

2007 anställdes Håkan Nieroth och Valter Eklund som arbetar med implementation av anpassningar i Axapta.

2013 anställdes Fredrik Påsse som arbetar med databaser och arkitektur.

2017 började Marcus och även han arbetar med produktkonfiguratorn hos Volvo lastvagnar.