Erik Arkelid

Erik började på cimkey under våren 2005 och har tidigare bl.a. arbetat på Proconsa som utvecklare. Han har även tidigare arbetat på cimkey, då som affärssystemskonsult.

Mer information kommer här efter hand.