Erik Arkelid

Erik började på cimkey under våren 2005, men han har även tidigare arbetat på cimkey, då som affärssystemskonsult.

Tidigare jobbade han på ett IT-produktutvecklingsbolag med utveckling av ett web-baserat konfigurationsstöd för komplexa produkter. Bland kunderna finns bl.a Volvo Lastvagnar, Volvo Penta, Kone, Hiab, Lantmännen Maskin, Atlet mfl. 

Sedan många år jobbar Erik framförallt som arkitekt, business analyst och utvecklare för Volvo Group i området produktkonfiguration. Han har i huvudsak utvecklat ett underhållssystem för att strukturera och kommersialisera komplexa produkter.

Erik har en fyra-årig Högskoleutbildning i Automatiseringsteknik med examensår 1994. Efter examen och en kort tid som lärare på högskolan jobbade han i tillverkningsindustrin framförallt inom produktionsteknik. Men allt eftersom har det blivit mer och mer systemutveckling och business consulting kring affärssystem för att de senaste åren fokusera på produkt-konfigurering.