Göran Paulsson

Göran är grundaren av företaget och startade företaget 1986.

Göran har en kombinerad profil som applikationskonsult och utvecklare och har mycket stor erfarenhet av affärsystem med en viss tyngdpunkt på MPS och produktion.

Exempel på uppdrag som Göran har arbetat med är

  • införande och anpassning av Axapta
  • införande och anpassning av XAL
  • införande och anpassning av Bravo
  • rådgivningskonsult för att hjälpa företag att välja nytt affärssystem eller utvärdera hur de använder deras befintliga affärssystem.

Göran har en civilingenjörsexamen i Elektro från Chalmers Tekniska Högskola (examensår 1969).