Tjänster

Tjänster

Vi tillhandahåller konsulttjänster kring affärssystem och programvaruutveckling. Vi arbetar ofta som underkonsulter via andra företag men arbetar ofta även direkt mot kunden.

Affärssystem

cimkey AB har många års erfarenhet av affärssystem och har arbetat med bl.a. Bravo, XAL och Axapta.
Vi har kompetens som utvecklare, applikationskonsulter och implementatörer.

Vi har även arbetat som rådgivningskonsulter då vi hjälpt kunder att utvärdera och välja affärssystem.

Systemutveckling

cimkey AB har stor erfarenhet av utveckling av affärskritiska system i .NET.

Vi har arbetat både med frontend-system (webb och Windows GUI) samt backendsystem (integration med andra system, databasimplementation, Web Services.