Håkan Nieroth

Håkan började på cimkey våren 2007.

Tidigare jobbade han på ett IT-produktutvecklingsbolag med utveckling av ett web-baserat konfigurationsstöd för komplexa produkter. Bland kunderna finns bl.a Volvo Lastvagnar, Volvo Penta, Kone, Hiab, Lantmännen Maskin mfl. Håkan är framförallt utvecklare och har under många år arbetat med Microsofts Visual Studio och framförallt C# och VB .Net. Han är även väl förtrogen med SQL server.

Håkan har en tre-årig Högskoleutbildning i Data och Elektronik med examensår 1992 och har därefter kontinuerligt vidareutbildat sig inom sitt arbetsområde med kurser inom OO, UML, XML/XSL, C#, SQL Server mm.

Från hösten 2007 fram till dags datum arbetar Håkan med Axapta 4, Dynamics Ax 2009 samt Dynamics Ax 2012 för kunder som t.ex AJ Produkter, Folkspel AB, Assistancekåren AB. Han arbetar även med utveckling i Visual Studio (VS2017 och C#) åt Assistancekåren och deras ’Azurebaserade’ IT system för bärgningshantering. Här förekommer även mycket databasutveckling i SQL server (SQL server 2016 samt Azure SQL).